BIEC: Wskaźnik Rynku Pracy wzrósł we wrześniu o 0,5 punkta

Wskaźnik Rynku Pracy (WRP), informujący z wyprzedzeniem o przyszłych zmianach wielkości bezrobocia wzrósł we wrześniu 2018 r. o 0,5 obszar – podało Biuro Inwestycji i Cykli Ekonomicznych. W analizie dodano, że w najbliższym czasie może dojść do stabilizacji stopy bezrobocia na obecnie odnotowywanym poziomie lub nawet niewielkiego jej wzrostu.

Strona 1 z 11