Odnalezienie testamentu korzystne podatkowo

Jeżeli sąd wyda kolejne postanowienie o nabyciu spadku, data na
zgłoszenie dziedziczenia do urzędu skarbowego biegnie na nowo – wynika z
wyroków Naczelny Sąd Administracyjny.

Strona 1 z 11