Prawidłowo sporządzony wykaz inwentarza wpływa na odpowiedzialność spadkobiercy za długi spadkowe

Zakres odpowiedzialności spadkobiercy za długi spadkowe zależy od treści
złożonego oświadczenia o przyjęciu spadku. Wprawdzie spadkobierca
nabywa spadek z mocy prawa już w chwili śmierci spadkodawcy, ale to
nabycie nie ma jeszcze charakteru definitywnego. Spadkobierca może
jeszcze zdecydować, czy spadek przyjąć, a jeśli tak to w jaki sposób,
czy też spadek odrzucić. Przyjmując spadek, spadkobierca określa, czy
przyjmuje go bez ograniczenia odpowiedzialności za długi spadkowe
(przyjęcie proste), czy z ograniczeniem tej odpowiedzialności (przyjęcie
z dobrodziejstwem inwentarza).

Strona 1 z 11