Spadki: Zapis windykacyjny alternatywą dla dziedziczenia

Alternatywą w stosunku do dziedziczenia i sposobem na przypisanie
określonym spadkobiercom określonych przedmiotów jest instytucja
zapisu windykacyjnego.

Strona 1 z 11