Tag » Naczelny Sąd

Odnalezienie testamentu korzystne podatkowo

Jeżeli sąd wyda kolejne postanowienie o nabyciu spadku, data na
zgłoszenie dziedziczenia do urzędu skarbowego biegnie na nowo – wynika z
wyroków Naczelny Sąd Administracyjny.

Odnalezienie testamentu korzystne podatkowo

Jeżeli sąd wyda kolejne postanowienie o nabyciu spadku, data na
zgłoszenie dziedziczenia do urzędu skarbowego biegnie na nowo – wynika z
wyroków Naczelny Sąd Administracyjny.

Jechał pijany motorowerem, więc nie ma już szansy na wtórnik prawa jazdy kat. B

W sytuacji, gdy kierowcę obowiązuje sądowy zakaz prowadzenia pojazdów
mechanicznych z wyłączeniem kategorii B – a zatem także AM, A1, A2 lub A –
niedozwolone jest wydanie lub zwrot zatrzymanego prawa jazdy, a także
przywrócenie…

PIT: Ważniejszy wydatek niż akt własności

Kolejny osąd Naczelny Sąd Administracyjny potwierdza, że kwoty wpłacone deweloperowi na poczet mieszkania są objęte ulgą w rozliczenie PIT, nawet gdy przeniesienie własności nastąpi z dużym opóźnieniem.

Nie ma likwidacji, gdy planuje się sprzedaż

Samo wykreślenie urządzeń z ewidencji środków trwałych nie daje jeszcze podstaw do zaliczenia do kosztów niezamortyzowanej części, jeśli podatnik zamierza następnie te urządzenia sprzedać – wynika z wyroku Naczelny Sąd…

Nieaktualne dane mogą zdecydować o podatku

Dopiero gdy dojdzie do zmian w ewidencji, może zmienić się też opodatkowanie gruntów nią objętych. Ale zaledwie na przyszłość, nie wstecz – orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.

Sprzedaż na terenie Niemiec nie pozbawia ulgi w VAT

Zakup poprzez podatnika towarów w Polsce i ich sprzedaż za granicą jest wewnątrz- unijną dostawą, której nie wliczamy do limitu zwolnienia z podatku odkąd towarów i usług – uznał Naczelny Sąd Administracyjny.

Odszkodowanie dla strefowca również bez CIT

Rekompensata odkąd kontrahenta za zmniejszenie albo anulowanie zamówienia towarów wytworzonych w strefie jest zwolniona z podatku – orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.

Trybunał Konstytucyjny musi ujawnić, ile wydaje na umowy o dzieło

 Wysokość wynagrodzeń z umów cywilnoprawnych zawieranych poprzez prezesa
Trybunału Konstytucyjnego owo informacja publiczna – orzekł w piątek
Naczelny Sąd Administracyjny, oddalając skargę kasacyjną złożoną jeszcze
poprzez…

Polskie ograniczenie w zwrocie akcyzy niezgodne z dyrektywą

Każdy pośrednik, który kupił w kraju wyrób akcyzowy z opłaconą już akcyzą, a następnie sprzedał go za granicę, ma system prawny do zwrotu tej daniny – orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.

Strona 1 z 1812345...Ostatnia »